HOPI

3D


HOPI HOLDING


Spolupráce od roku 2004

www.hopi.cz

Koncepční 3D vizualizace


Vizuální identita

Dlouhodobou tvorbou marketingového obsahu pro společnost HOPI se podílíme na vzhledu jejich firemní identity, včetně spolupráce na několika verzích logo manuálu.

Firemní časopis

Více jak 10 let vytváříme pro HOPI grafickou podobu firemního časopisu, jehož podoba se na konci roku 2015 ustálila pod názvem EVENTS BOOK.